Sunday, June 5, 2011

Ang Langgam at ang Tipaklong
Isang ina ng siyam-na-taong gulang na bata, na ang pangalan ay Mark, ang nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa guro ng kanyang anak sa pinapasukang paaralan.

“Gng. Smith, may nakakaibang ginawa ng inyong anak sa kanyang klase kayat nais kong ipaalam sa iyo,” sabi ng titser sa ina ni Mark.

Nagulat at nabahala si Gng. Smith dahil tanghaling tapat ay tumawag ang guro ng kanyang anak at baka may masamang nangyari o masamang ginawa ang anak. “Maam, ano po nangyari sa aking anak, may nagawa basiyang kasalanan?

“Wala naman. Matagal na akong natuturo sa paaralan ito ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganito. Itong umaga habang nagtuturo ako sa klase nina Mark sa pagsusulat at nang bigyan ko sila ng halimbawa tungkol sa kwento ng Langgam at Tipaklong,” sabi ng guro.

Nagkwento ang guro sa loob ng klase at ganito ang kwento, “Isang araw may isang Langgam na walang ginawa kundi mag-ipon ng pagkain at isa naman tamad na Tipaklong.

Nang dumating ang tag-ulan at mga bagyo, nagumpisang makaramdam ng gutom ang Tipaklong dahil wala ng makain. Lumapit ito sa Langgam upang humingi ng kaunting makakain. Ngayon class, ituloy niyo ang kwento at isulat nyo kung anong susunod na mangyayari, dagdag ng guro.

“Ang iyon anak na si Mark ay itinaas ang kanyang kamay at sinabing Maam, me nais akong iiguhit sa pisara (balck board)? sabi ni Mark.

“Oo Mark pwede, ngunit tapusin mo muna ang kwento,” sagot naman ng guro.

Nang matapos ni Mark ang pagsasalita sa klase upang ibahagi ang karugtong ng kwento tungkol sa Langgam at Tipaklong.

“Kakaiba ang katapusan ni Mark tungkol sa kwento ng Langgam at Tipaklong. Ang ibang mga bata ay sinabing binigyan ng Langgam ng makakain ang Tipaklong at ang iba naman ay hindi binigyan ng Langgam ang Tipaklong.

Subalit, ang isinulat ng inyong anak ay “Ibinigay ng Langgam ang lahat ng kanyang pagkain sa Tipaklong at lumipas ang ilang araw ang Langgam ay namatay.

Sa katapusan ng kwento ni mark, gumuhit ito ng tatlong krus sa black board at nagsalita. “Di ba ang Anak ng Diyos na si Hesukristo ay isinakripisyo ang kanyang buhay para sa atin, upang makamit natin ang buhay na walang hanggang.” #30#

No comments:

Post a Comment